Jutta de Jong-Kühnhöfer

Van oorsprong ben ik opgeleid als fysiotherapeut. In een later stadium heb ik de opleiding tot haptotherapeut en craniosacraal therapeut afgerond. Ook heb ik de opleiding traumahealing gevolgd bij Peter Levine.

Sinds 1997 word ik geïnspireerd door het werk van Bert Hellinger. Ik heb de opleiding voor familie- en organisatieopstellingen bij Jan Jacob Stam gevolgd. Daarnaast heb ik aan workshops deelgenomen bij Bert Hellinger, Hunter Beaumont, Gabrielle Borkan e.a.

De drijfveer in mijn werk is het zoeken naar de ziel, naar de verbondenheid met al wat is. De lichamelijke bewustwording – de verfijning van ons instrument – staat hierbij centraal. Mijn benadering heeft zich ontwikkeld uit voornoemde opleidingen en uit een aantal minder prominente, maar wel diepgaande scholingen. En bovenal uit de lessen en uitdagingen van het leven zelf, een onuitputtelijke bron van groei.

De zoektocht naar de ziel ben ik uiteraard gestart bij mezelf. Ik heb vele wegen bewandeld en ben nog steeds onderweg. In wezen gaan alle benaderingen die ik heb leren kennen over het herstel van contact op alle (diepere) niveaus. Verstrikkingen in ons lichamelijk systeem, maar ook in het systeem waarmee we verbonden zijn, zoals onze familie, bemoeilijken de verbinding met onze bron en kunnen daarmee de oorzaak zijn van psychische en fysieke verzwakking. In mijn werk richt ik mij op het integreren van dat wat verdrongen is. Datgene wat we kunnen ervaren op zowel fysiek, emotioneel en mentaal niveau, maakt ons vrijer en geeft ons rust.